All contents

จุดเริ่มต้นวิกฤตของเรือ Ever Given เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เรือบรรทุกน้ำมัน Ever Given เกยขวางคลองสุเอซในอียิปต์ หลังเดินทางออกจากท่าเรือในจีนและกำลังมุ่งหน้าสู่เนเธอร์แลนด์

The Verified Gross Mass (VGM) is a fairly new concept introduced in the maritime industry. Container weight verification has now become a global requirement.

สืบเนื่องจากมาตรการ IMO Low Sulphur Regulation 2020 ภายใต้อนุสัญญา MARPOL Annex 6 เรื่อง “การป้องกันการปล่อยมลภาวะทางอากาศจากเรือ”

Powered by MakeWebEasy.com